Šachy

rating: 0
Hráči online :
141
Kategorie:
Deskové hry
Min. počet hráčů:
2
Doba hry:
cca. 17 min.
Zahrajte si Šachy online!
Šachy

3 nejlepší hráči

1KasparoviloZkušenost: 2935
2flastZkušenost: 2750
3DeafdominikZkušenost: 2519

Oblíbené hry

Šachy: Návod ke hře

Hru zahájíte kliknutím na tlačítko „Nová hra“. Přitom zvolíte, kdo ze spoluhráčů smí přisednout k vašemu stolu (kdokoliv, přátelé, pozvaní) a také určíte požadovanou sílu spoluhráče. Můžete samozřejmě vstoupit do již otevřené hry spoluhráče. Herní deska se skládá z 8 x 8 čtvercových polí. Celkem je tedy na herní desce 64 polí, rozdělených na černé a bílé. Tah provádíte tím, že na příslušnou figurku kliknete a stáhnete ji na požadované místo. Figurkami můžete hýbat jen do určitých směrů (viz „Pohyb figurek“).

Vpravo nad herní deskou se nachází šachové hodiny, které měří čas potřebný na jeden tah.

Pravidla hry

Šachová partie je bojem dvou soupeřů. Každý z nich obdrží na začátku hry 16 bílých nebo černých figurek: krále, dámu, dva střelce, dva jezdce, dvě věže a osm pěšců. Začíná hráč s bílými figurkami.

Cílem hry je dostat soupeřova krále do pozice šach mat. Jakmile se vám podaří dostat soupeřova krále do bezvýchodné situace, je dán šach mat a hra končí.

Hráči se střídají po každém tahu. Jeden tah znamená pohnout jakoukoliv figurkou na herní desce z jednoho políčka na druhé. Soupeřovu figurku můžete vyhodit a to tak, že jednu ze svých figurek posunete na políčko obsazené soupeřem. „Vyhozená“ figurka pak bude automaticky z herního pole odstraněna a po celou dobu hry již hráči není k dispozici.

Pokud králi hrozí, že bude vyhozen a pokud má stále možnost posunout se na bezpečné pole, jedná se o „šach“. Dostane-li král šach, musí z něho okamžitě utéci. K tomu má tři možnosti:

  • Vyhodit figurku, která ho ohrožuje.
  • Představit jinou z figurek. To znamená, že hráč postaví svou figurku mezi krále v šachu a soupeřovu figurku, která krále ohrožuje.
  • Ustoupit na některé sousední pole, kde nebude ohrožen.

Pokud ale soupeř rozestavil všechny své figurky kolem napadeného krále tak, že král již nikam nemůže utéci, znamená to šach mat a hra končí.

Hra skončí i v tom případě, že se jeden z hráčů vzdá nebo když hra skončí nerozhodně. Hra končí nerozhodně, když král hráče, který je na tahu, není ohrožen šachem, ale nemůže táhnout a ani ostatní figurky hráče již nemohou být po herní desce posunuty. Takové situaci se říká pat. Dále může hra skončit remízou, pokud nastane jedna z následujících situací:

  • Na šachovnici zůstanou jen oba králové nebo figurky, kterými nelze vynutit mat (např. dva králové a dva jezdci nebo dva střelci).
  • Soupeři se na remíze dohodnou.

Pohyb figurek

Král

Král je nejdůležitější figurka ve hře. Král se pohybuje všemi směry, ale pouze na vzdálenost jednoho pole a nemůže být vyhozen. Jakmile je ohrožen, musí ustoupit na bezpečné pole. Pokud to není možné, nastává šach mat a hra končí. Zvláštní tahy krále jsou:

Malá a velká rošáda

Pokud jsou dodržena následující pravidla, máte právo udělat společný tah krále a věže, tzv. rošádu.

  • Král nebo věž, kterými chce hráč rošádu provést, ještě neučinili tah ze základního postavení.
  • Král není v šachu.
  • Král neprojde při provedení rošády ohroženým polem.

Nelze dělat rošádu, pokud by se král po jejím provedení dostal do šachu. Všechna políčka mezi věží a králem musí být volná. Při rošádě se král posune o dvě políčka směrem k věži (doleva nebo doprava - velká nebo malá rošáda). Věž se přes krále přemístí na jeho sousední pole. Např. král e1 - c1 a věž a1 - d1 = velká rošáda nebo král e1 – g1 a věž h1 – f1 = malá rošáda.

Dáma

Dáma je nejsilnější figurkou v poli, protože se může pohybovat všemi směri (horizontálně, vertikálně i diagonálně) o libovolný počet políček. Nemůže přitom ovšem přeskakovat ostatní figurky.

Věž

Věž se pohybuje pouze rovně (horizontálně nebo vertikálně) o libovolný počet polí, pokud jí nestojí nic v cestě. Přeskakovat figurky nesmí.

Střelec

Střelec se pohybuje pouze šikmo (diagonálně) na jakoukoliv stranu a o libovolný počet polí. Figurky však přeskakovat nesmí.

Jezdec

Skok jezdce připomíná písmeno L, které se otáčí na všechny strany. Jsou to vlastně dva kroky: první krok je buď vertikálně nebo horizontálně a druhý krok pak diagonálně, ale ve směru prvního kroku. Jezdec může přeskakovat vlastní i cizí figurky.

Pěšec

Pěšec se pohybuje jen dopředu políčko po políčku. Ze základního postavení může (ale nemusí) táhnout o dvě pole dopředu. Tato pole však nesmí být obsazena. Pěšec vyhazuje figurky šikmým směrem, tedy diagonálně. Zvláštní tahy pěšce jsou:

En passant (Braní mimochodem)

Postoupí-li pěšec ze základního postavení o dvě pole a dostane-li se tak do bezprosředního sousedství soupeřova pěšce, může být tímto pěšcem v příštím tahu vyhozen, jakoby byl postoupil jen o jedno pole. Hráč tak však musí učinit už v příštím tahu, později už ne. Tento tah se nazývá en passant (braní mimochodem).

Výměna pěšců

Podaří-li se mu dojít na poslední řadu, může se proměnit v dámu, věž, střelce nebo jezdce. Tato proměna pak platí po celou dobu hry.

Bodové hodnocení

Při hře Šachy se neudělují žádné body. Počítá se pouze, kdo vyhrál a kdo prohrál.

Statistika

Feedback