Šnops

rating: 3
Št. igralcev online:
290
Kategorija:
Igre s kartami
Min. št. igralcev:
2
Čas trajanja igre:
Približno 3 min.
Igrajte Šnops na spletu!
Šnops

3 naj igralci

1mate_viennaMoč: 3364
2stefanjersonMoč: 3359
3straßiMoč: 3300

Priljubljene igre

Šnops: Navodila za igro

Šnops je igra s kartami, ki se igra v dvoje. Igra se z asom, 10, kraljem, damo in fantom v štirih barvah, torej z 20 kartami.

Na začetku posamezne igre vsak igralec dobi 5 kart. Ena karta je odprta in je adut. Ostale karte tvorijo talon in zaprte na kupu ležijo na sredi mize. Nujnost barvanja, vzetka in aduta velja šele, ko v talonu zmanjka kart oziroma eden od igralcev zapre talon.

Posamezno igro dobi igralec, ki pri zbere 66 točk kart ali izvede zadnji vzetek. Pri partiji se točke odštevajo od zgoraj (7 točk) navzdol (0 točk). Zmagovalec posamezne igre odšteje med 1 in 3 točkami od sedmih točk partije, odvisno od tega, koliko točk je zbral nasprotnik.

NAMIG: Vsi specifični pojmi v navodilih so obrazloženi v spodnjem glosarju.

Upravljanje

Vsak igralec pred seboj vidi svoje karte. Karto igralec vrže tako, da jo klikne in potegne na igralno polje. Dobljeni vzetki se zaprti odložijo poleg igralčevega pregleda lastnih kart. Desno na igralnem polju je gumb "Zapri talon", ki je vedno na voljo samo igralcu, ki je trenutno na vrsti za potezo. Če eden od igralcev klikne ta gumb, se dotedaj odprti adut obrne in talon je tako zaprt. S talona torej ni več mogoče jemati kart. Pri zaprtju talona začne veljati pomembno pravilo: takoj velja nujnost barvanja, vzetka in aduta.

Pravila igre za šnops

Šnops je igra za dva igralca. Igra se z 10, fantom, damo, kraljem in asom v štirih barvah, torej z vsega skupaj 20 kartami. Na začetku igre vsak igralec dobi pet kart. Ena karta se odpre kot adut; poleg tega o trenutnem adutu igralce obvešča napis (npr. "Srce je adut"). Ostale karte tvorijo talon in zaprte ležijo na kupu sredi mize. Če ima igralec med svojimi kartami aduta-fanta, ga lahko, takoj ko je na vrsti, zamenja za odprto karto (adut).

Posamezno igro zmaga igralec, ki prvi doseže 66 točk kart ali izvede zadnji vzetek.

Igralec, ki je na vrsti za prvo potezo, klikne in povleče želeno karto ter jo spusti na sredi igralnega polja. Tudi nasprotnik "vrže" želeno karto in izvede vzetek ali pa izgubi. Vzete karte se zaprte odložijo ob stran. Igralec, ki je izvedel vzetek, nato prvi vzame novo karto iz talona, počaka, da njegov nasprotnik vzame karto iz talona, in nato znova "vrže" karto.

Vzetek

Dokler so v talonu karte, lahko nasprotnik vrže katero koli karto. Načeloma vzetek izvede igralec, ki je vrgel višjo karto, razen v primeru, ko je ena izmed kart adut. Aduti imajo vedno višjo vrednost kot ostale karte. Med aduti velja enak vrstni red kot pri ostalih barvah (as, 10, kralj, dama, fant).

Nujnost barvanja, vzetka in aduta

Ko so porabljene vse karte iz talona ali pa eden od igralcev talon zapre, velja nujnost barvanja, vzetka in aduta. To pomeni, da mora drugi igralec po vrsti vedno vreči najvišjo karto iste barve kot nasprotnik (nujnost barvanja in vzetka), če pa nime karte iste barve, pa mora vreči aduta (nujnost aduta).

Napoved

Če ima igralec med svojimi kartami damo in kralja iste barve, lahko napove 20 oziroma 40, če sta ti dve karti tudi aduta. Nad kartami se pojavi gumb "20-ka" oz. "40-ka" - s klikom na gumb se napove par. Zatem mora igralec vreči eno od teh dveh kart.

Zmaga

Posamezno igro zmaga tisti, ki prvi zbere 66 točk kart ali izvede zadnji vzetek. Vsota točk se dobi tako, da se seštejejo vsi dobljeni vzetki in napovedi 20-ke ali 40-ke. Če 20-ka ali 40-ka zadošča za doseg najmanj 66 točk kart, se lahko igra z napovedjo konča, ne da bi nasprotnik tudi vrgel karto. Ena partija je sestavljena iz več posameznih iger. Partija se konča, ko eden od igralcev iz začetnih 7 točk z odštevanjem pride do 0 točk. Partija se konča tudi, če eden od igralcev ne potrdi nadaljevanja igre.

Točkovanje

Za točkovanje igre je pomembna vsota točk kart v vzetkih poraženca. Točke kart so:

As: 11 točk
Desetica: 10 točk
Kralj: 4 točke
Dama: 3 točke
Fant: 2 točki

Če poraženec ni izvedel nobenega vzetka, torej zbral 0 točk, zmagovalec pri igri odšteje 3 točke. Če je poraženec zbral 2-32 točk kart, njegov nasprotnik odšteje 2 točki. Če pa je poraženec zbral več kot 33 točk kart, zmagovalec odšteje 1 točko.

Zaprtje talona

Če eden od igralcev zapre talon, mora za zmago v vsakem primeru doseči 66 točk kart. Število točk za igro je odvisna od točk kart nasprotnika ob času zaprtja talona. Če igralec, ki je zaprl talon, ne uspe doseči 66 točk kart, njegov nasprotnik pri igri lahko odšteje 3 točke, če ob času zaprtja talona še ni imel vzetkov, sicer odšteje 2 točki.

Glosar

Adut To je barva kart, ki v posamezni igri premaga vse ostale karte. Adut se določi na začetku igre in je prikazan na sredi igralnega prostora.
Barva Vse karte, ki imajo isti simbol, so iste barve. Pri kartah obstajajo 4 barve: srce, karo, pik in križ.
Nujnost aduta
Če igralec med svojimi kartami nima karte iste barve, kot jo je vrgel nasprotnik, mora vreči aduta.
Nujnost barvanja
Ko prvi igralec vrže karto določene barve, mora drugi igralec vreči karto iste barve (če jo ima).
Nujnost vzetka
Če ima igralec, ki je na potezi drugi, med svojimi kartami višjo karto, kot jo je vrgel nasprotnik, ali aduta, mora vreči eno od teh kart in izvesti vzetek.
Par Če ima igralec med svojimi kartami damo in kralja iste barve, lahko napove par, s čimer pridobi 20 oz. 40 (če sta karti aduta) točk.
Partija Ena partija je sestavljena iz več posameznih iger. Partija se konča, ko eden od igralcev z odštevanjem točk, ki jih pridobi ob zmagah posameznih iger, s 7 točk pride na 0 točk.
Vzetek Karti, ki ju igralca vržeta na sredo igralnega prostora in ki ju vzame igralec, ki je vrgel višjo karto.
Talon Kup zaprtih kart, s katerega lahko igralca med igro jemljeta karte.
Točke karte
Vrednost določene karte.
Zaprtje talona
Zaprtje karte aduta ob talonu, pri čemer začne veljati nujnost barvanja, vzetka in aduta.

Statistika

Feedback