Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων

Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, με ημερομηνία 28.3.2018

Εισαγωγή
Αυτή η Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων (εφεξής η «Δήλωση») ορίζει πώς η Funstage GmbH, εταιρεία εγγεγραμμένη στην Αυστρία με έδρα στη διεύθυνση Wiedner Hauptstraße 94, 1050 Vienna, Austria, (εφεξής η «Εταιρεία» ή «εμείς») συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα που ανήκουν στους Παίκτες («Παίκτης», «χρήστης» ή «εσείς») μέσω του ιστότοπου www.gametwist.comΙστότοπος») και/ή των εφαρμογών. Ως «προσωπικά δεδομένα» νοούνται οι πληροφορίες που μπορούν να ταυτοποιήσουν τον Παίκτη άμεσα ή έμμεσα, όπως το ονοματεπώνυμο, η τοποθεσία, διαδικτυακό αναγνωριστικό, το φύλο, τα οικονομικά στοιχεία κ.λπ. («Προσωπικά δεδομένα»). Αυτή η Δήλωση σκιαγραφεί επίσης τα δικαιώματα των Παικτών όσον αφορά των Προσωπικά δεδομένα τους.

Θα πρέπει να διαβάσετε τη Δήλωση πριν χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο/τις Εφαρμογές. Αν χρησιμοποιείτε ή κάνετε εγγραφή μέσω του Ιστότοπου/των Εφαρμογών ή μας υποβάλετε ερώτημα μέσω του Ιστότοπου/των Εφαρμογών ή με άλλα μέσα, συμπεριλαμβανομένου του τηλεφώνου ή του ταχυδρομείου, σημαίνει ότι αποδέχεστε τη Δήλωση. Αν δεν αποδέχεστε την παρούσα Δήλωση, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο/τις Εφαρμογές.

Η Δήλωση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος και ισχύει μαζί με τους Γενικούς όρους και προϋποθέσεις του Ιστότοπου/των Εφαρμογών («ΓΟΠ»). Οι όροι που δεν ορίζονται εδώ θα έχουν την ίδια έννοια όπως ορίζεται στους ΓΟΠ. Ως εκ τούτου, εκτός από την παρούσα Δήλωση, θα πρέπει να διαβάσετε και να κατανοήσετε τους ΓΟΠ.

Είμαστε ιδιαίτερα αφοσιωμένοι στη διαφύλαξη του ιδιωτικού σας απορρήτου και στην παροχή ασφαλών υπηρεσιών που συμμορφώνονται με τις νομικές απαιτήσεις. Η παρούσα Δήλωση αποτελείται από τις εξής ενότητες:

Ποιος ελέγχει τα δεδομένα;
Η Εταιρεία ελέγχει την επεξεργασία των Προσωπικών δεδομένων σας. Αυτή η δραστηριότητα επιβλέπεται από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων του Ηνωμένου Βασιλείου.

Πώς μπορώ να στείλω ερωτήματα σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων;

Διαβάστε πρώτα την ενότητα Συχνών ερωτήσεων [Link FAQ] και την παρούσα Δήλωση. Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να στέλνετε τα ερωτήματα που σχετίζονται με την παρούσα Δήλωση στην ακόλουθη διεύθυνση email: support@gametwist.com. Οι ομάδες μας και ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων (ΥΠΔ) θα τα εξετάσουν με τη δέουσα προσοχή.

Τι είδους Προσωπικά δεδομένα επεξεργάζεται η Εταιρεία;
Ανάλογα με τις δραστηριότητες και τις υπηρεσίες που έχετε επιλέξει στον Ιστότοπο/τις Εφαρμογές, θα επεξεργαστούμε όλα ή μέρος των παρακάτω δεδομένων:

 • Δεδομένα δραστηριότητας επισκεπτών (στις Εφαρμογές), τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν ενδεικτικά: δεδομένα συσκευής, δεδομένα προέλευσης και προορισμού, αριθμό χρήστη, συναλλαγές τυχερών παιχνιδιών, αριθμό ηλεκτρονικών πληρωμών. Η επεξεργασία αυτών των δεδομένων γίνεται με ανώνυμο τρόπο.
 • Δεδομένα που δίνετε κατά τη δημιουργία του λογαριασμού. Αυτά τα δεδομένα μπορούν να περιλαμβάνουν ενδεικτικά τα εξής: όνομα, επώνυμο, διεύθυνση email, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, ημερομηνία γέννησης, φύλο.
 • Δεδομένα δραστηριότητας του καταχωρισμένου λογαριασμού στον Ιστότοπο/τις Εφαρμογές, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν ενδεικτικά τα εξής: δεδομένα συσκευής, δεδομένα προέλευσης και προορισμού, ψευδώνυμο, αναγνωριστικό παίκτη, όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης λογαριασμού, συναλλαγές τυχερών παιχνιδιών, δεδομένα ηλεκτρονικών πληρωμών (πιστωτικές/χρεωστικές κάρτες), δεδομένα που παρέχονται σε υπηρεσίες πελατών (όπως email και τηλεφωνικές κλήσεις).
 • Δεδομένα που μπορεί να δοθούν από κρατικές αρχές ή από εξουσιοδοτημένες τρίτες εταιρείες προκειμένου να εφαρμόσουμε τους ΓΟΠ, να εκπληρώσουμε τις κανονιστικές υποχρεώσεις μας και να ασκήσουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας.
 • Δεδομένα που συλλέγονται μέσω cookie κατά τη χρήση του Ιστότοπου/των Εφαρμογών, καθώς και σε λειτουργία εκτός σύνδεσης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookie και τον τρόπο διαχείρισης τους, ανατρέξτε στη σχετική Πολιτική cookie.
 • Δεδομένα που δίνονται από τρίτα μέρη τα οποία έχουν λάβει εκ των προτέρων την άδειά σας για την αποστολή των δεδομένων σε εμάς στο πλαίσιο συγκεκριμένων υπηρεσιών, π.χ. μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή διάφορες εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας (κατά περίπτωση).
Για ποιους σκοπούς γίνεται η επεξεργασία των Προσωπικών δεδομένων;
Η επεξεργασία των δεδομένων σας γίνεται για τους εξής σκοπούς:
 1. για τη διαχείριση του Ιστότοπου/των Εφαρμογών, όπως για τη δημιουργία και τη χρήση του λογαριασμού επισκέπτη ή του καταχωρημένου λογαριασμού που χρησιμοποιείτε.
 2. για την ακρίβεια των δεδομένων σας προκειμένου να επαληθευθεί η ηλικία σας, για πρόληψη της απάτης, της εξαπάτησης ή της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη μείωση των επιχειρηματικών κινδύνων και την προστασία της ακεραιότητας των παιχνιδιών μας. Αυτές οι δραστηριότητες μπορεί να περιλαμβάνουν έως κάποιο βαθμό την ημιαυτόματη σύσταση του προφίλ σας από τα δεδομένα που δώσατε κατά την εγγραφή σας και τη στοιχηματική σας δραστηριότητα.
 3. για εκπλήρωση των ΓΟΠ του Ιστότοπου/των Εφαρμογών.
 4. για διεκπεραίωση των ηλεκτρονικών πληρωμών με τρίτους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών και/ή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
 5. για να σας παρέχουμε υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένου (όπου ισχύει) μέσω τηλεφώνου.
 6. για συμμόρφωση με τους νόμους, τις κανονιστικές υποχρεώσεις ή για απάντηση σε αιτήματα κρατικών αρχών. Αυτές οι ευθύνες ορίζονται κυρίως στο οικονομικό δίκαιο.
 7. για την προστασία των δικαιωμάτων μας, συμπεριλαμβανομένων των συνδεδεμένων μερών μας. Σε κάποιες περιπτώσεις, ενδέχεται να κρίνουμε ότι είναι απαραίτητο, μεταξύ άλλων με καλή πίστη, να καταγράψουμε και να κοινολογήσουμε δεδομένα για τους εξής λόγους: (i) για να προστατεύσουμε, να επιβάλουμε ή να υπερασπιστούμε τα νομικά μας δικαιώματα, το απόρρητο, την ασφάλεια ή την περιουσία μας, (ii) για να προστατεύσουμε τη δημόσια ασφάλειά σας, το ιδιωτικό σας απόρρητο και την ακεραιότητά σας, ή (iii)
 8. για να βελτιώσουμε την ασφάλεια, τις υπηρεσίες και τις λειτουργίες που παρέχονται από τον Ιστότοπο/τις Εφαρμογές. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη διεξαγωγή έρευνας, αιτήματα για προαιρετική ανατροφοδότηση, εσωτερική εκπαίδευση και υπηρεσίες συνεργατών.
 9. για την πλήρη δυνητική συγχώνευση ή πώληση περιουσιακών στοιχείων. Αν πωληθεί σύνολο ή μέρος της επιχείρησης ή των περιουσιακών στοιχείων μας ή αν συμμετέχουμε σε συγχώνευση ή μεταβίβαση, δυνόμαστε να κοινολογήσουμε και να μεταβιβάσουμε τα δεδομένα σας στο άλλο μέρος (ή μέρη).
 10. κατόπιν της ρητής και προαιρετικής συγκατάθεσής σας, για την παροχή προσαρμοσμένων επικοινωνιών μάρκετινγκ που αντιστοιχούν στα ενδιαφέροντα και τις προσδοκίες σας. Αυτές οι επικοινωνίες βασίζονται στα δεδομένα εγγραφής και στοιχηματικής δραστηριότητας.
 11. πέραν της ρητής και προαιρετικής συγκατάθεσής σας, για να παρέχουμε άμεσες επικοινωνίες μάρκετινγκ που είναι (i) γενικής φύσης ή (ii) βασίζονται εν μέρει στη στοιχηματικής σας δραστηριότητα και/ή προσαρμόζονται μέσω: email, άμεσα μηνύματα, και (όπου ισχύει) συνομιλίες, SMS και τηλέφωνο.
Θα σας ενημερώσουμε σε περίπτωση που τα δεδομένα ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία για άλλους σκοπούς και μέρη.

Σε ποια νομική βάση γίνεται η επεξεργασία των Προσωπικών δεδομένων;
Η επεξεργασία δεδομένων για τους σκοπούς:
 • Οι παραπάνω ενότητες από το σημείο (1) έως το σημείο (5) είναι απαραίτητες για την εκτέλεση των ΓΟΠ του Ιστότοπου/των Εφαρμογών και συνεπώς είναι υποχρεωτικές.
 • Η παραπάνω ενότητα (6) απαιτείται από τον νόμο και ως εκ τούτου είναι επίσης υποχρεωτική.
 • Οι παραπάνω ενότητες από το σημείο (7) έως το σημείο (9) βασίζονται στο νόμιμο συμφέρον μας και περιλαμβάνει τη διαχείριση επιχειρηματικού κινδύνου και την προστασία της ακεραιότητας των προϊόντων μας. Είναι επαρκώς ισορροπημένα με το συμφέρον μας, δεδομένου ότι η επεξεργασία δεδομένων πραγματοποιείται εντός των ορίων που είναι απολύτως απαραίτητα για τις εν λόγω δραστηριότητες. Μπορείτε να προβάλετε ένσταση σε αυτήν την επεξεργασία ανά πάσα στιγμή, όπως προβλέπεται στην παρούσα Δήλωση.
 • Οι παραπάνω ενότητες (10) και (11) είναι προαιρετικές. Δεν θα παρέχουμε γενικές και/ή προσαρμοσμένες επικοινωνίες μάρκετινγκ χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

Ποια είναι η περίοδος διατήρησης των δεδομένων;
Θα ισχύουν αυτές οι περίοδοι και αυτά τα κριτήρια, εκτός αν απαιτείται διαφορετική περίοδος ή επιτρέπεται από τον νόμο, ή εφόσον έχουμε εύλογη πεποίθηση ότι είναι απαραίτητο:
 • τα δεδομένα που συλλέγονται για τους σκοπούς των παραπάνω ενοτήτων από το σημείο (1) έως το σημείο (9) διατηρούνται κατά την εκτέλεση των ΓΟΠ του Ιστότοπου/των Εφαρμογών. Συν τις περιόδους διατήρησης που ορίζονται ή επιτρέπονται από ειδικούς νόμους μετά τη λήξη των υπηρεσιών.
 • τα δεδομένα που συλλέγονται για τους σκοπούς των παραπάνω ενοτήτων (10) και (11) διατηρούνται κατά την εκτέλεση των ΓΟΠ του Ιστότοπου/των Εφαρμογών και/ή μέχρι να ζητήσετε τη διαγραφή τους.
Αν έχετε άλλες ερωτήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση email που αναφέρεται στην παρούσα Δήλωση.

Μέτρα ασφάλειας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων
Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα με μερικώς ή πλήρως αυτοματοποιημένα ηλεκτρονικά μέσα και τα προστατεύουμε με τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας. Οι δραστηριότητες που θα μπορούσαν να έχουν σημαντικές νομικές συνέπειες, όπως οι αποφάσεις που βασίζονται σε προφίλ, ενέχουν πάντα το στοιχείο της ανθρώπινης παρέμβασης και/ή της λήψης τελικής απόφασης. Χρησιμοποιούμε κατάλληλα νομικά, διοικητικά, τεχνικά και φυσικά μέτρα καθώς και μέσα προσωπικού για την προστασία των δεδομένων από απώλεια, κλοπή και μη εξουσιοδοτημένη χρήση, αποκάλυψη ή τροποποίηση.
Οι πληρωμές με πιστωτικές κάρτες υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τα πρότυπα PCI DSS (Πρότυπα ασφάλειας δεδομένων των καρτών πληρωμών).

Ο Ιστότοπος/οι Εφαρμογές ενδέχεται να περιέχουν συνδέσμους προς και από δίκτυα συνεργατών ή ιστότοπους/εφαρμογές τρίτων μερών. Αν ακολουθήσετε ένα σύνδεσμο σε οποιονδήποτε από αυτούς τους ιστότοπους/τις εφαρμογές, σημειώστε ότι έχουν τις δικές τους πολιτικές και όρους για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Ελέγξτε αυτές τις πολιτικές και τους όρους πριν από την αποδοχή και την υποβολή πληροφοριών.

Ποιος μπορεί να έχει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα;
Τα δεδομένα μπορούν να υποβάλλονται σε επεξεργασία από παραλήπτες εγκατεστημένους εντός ή εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) σύμφωνα με τα όρια αυτά:
 • τους υπαλλήλους μας που είναι υπεύθυνοι για την επεξεργασία και φύλαξη των δεδομένων.
 • τη μητρική μας εταιρεία, κάποιες αδελφές εταιρείες και τρίτους προμηθευτές που προσφέρουν τις υπηρεσίες ΓΟΠ, π.χ. για τις πληρωμές και τις υπηρεσίες μάρκετινγκ ή το νόμιμο συμφέρον μας. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει υπαλλήλους, συνεργάτες, αντιπροσώπους, υπεργολάβους και παρόχους προϊόντων.
 • τις κυβερνητικές αρχές για συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις. Αυτό μπορεί να συνεπάγεται (αναλόγως) την αναφορά κάθε υποψίας για εξαπάτηση ή εγκληματική ενέργεια και περιστατικά υπεύθυνων στοιχηματικών παιχνιδιών στις αρμόδιες αρχές ή σε άλλα τρίτα εξουσιοδοτημένα μέρη.
Η πρόσβαση τρίτων στα δεδομένα σας περιορίζεται μόνο στις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση των καθηκόντων τους για λογαριασμό μας ή όπως απαιτείται από τον νόμο. Θα υπόκεινται σε υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και προστασίας δεδομένων που προβλέπονται από τον νόμο και όπως κρίνεται απαραίτητο από εμάς.
Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας αν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων.

Τα Προσωπικά δεδομένα μεταφέρονται στο εξωτερικό;
Δεν θα μεταφέρουμε τα δεδομένα σας εκτός του ΕΟΧ, εκτός αν υπάρχουν οι κατάλληλες δικλείδες.

Κάποιες χώρες εκτός ΕΟΧ αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΚ) ότι παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων. Η λίστα διατίθεται στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm
Σε περίπτωση μεταφοράς δεδομένων σε χώρες που δεν θεωρούνται επαρκείς από την ΕΚ, θα εφαρμόσουμε κατάλληλες δικλείδες για την προστασία των δεδομένων και σύμφωνα με τους νόμους περί προστασίας δεδομένων, όπως τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την προστασία των δεδομένων της ΕΕ υπ' αριθ. 2016/679 («Κανονισμός περί περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής»).

Τα δεδομένα σας ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία εκτός του ΕΟΧ προκειμένου να είναι δυνατή η παροχή κάποιων από τις υπηρεσίες του Ιστότοπου/των Εφαρμογών:
 • κάποια στοιχεία ενδέχεται να υποβάλλονται σε επεξεργασία στις ΗΠΑ, ανάλογα με τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμής που έχετε επιλέξει και τις δραστηριότητες που αναλαμβάνει ο εν λόγω πάροχος.
Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας αν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες.

Ποια δικαιώματα έχουν οι Παίκτες όσον αφορά τα Προσωπικά δεδομένα;
Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να κάνετε τα εξής:

 • να λάβετε επιβεβαίωση για την ύπαρξη προσωπικών δεδομένων. Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται πρωτίστως στον Λογαριασμό σας.
 • να μάθετε την προέλευση, τους σκοπούς και τη μέθοδο επεξεργασίας δεδομένων, καθώς επίσης τη λογική που εφαρμόζεται στην ηλεκτρονική επεξεργασία. Αυτές οι πληροφορίες παρέχονται στην παρούσα Δήλωση και όταν χρησιμοποιείτε τις δυνατότητες του Ιστοτόπου/των Εφαρμογών.
 • να ζητήσετε ενημέρωση, διόρθωση ή ενσωμάτωση περαιτέρω σχετικών δεδομένων. Αυτό παρέχεται μέσω της εξυπηρέτησης πελατών.
 • να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων. Η νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων με βάση συγκαταθέσεις που είχαν δοθεί προηγουμένως δεν επηρεάζεται. Αυτό προσφέρεται μέσω ειδικών εργαλείων, π.χ. επιλογή εξαίρεσης ή δυνατότητας κατάργησης της εγγραφής.
 • να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας δεδομένων στις εξής περιπτώσεις:
  • όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων έως ότου λάβουμε επαρκή μέτρα για να διορθώσουμε ή να επαληθεύσουμε την ακρίβεια.
  • η επεξεργασία είναι παράνομη, αλλά δεν θέλετε να διαγράψουμε τα δεδομένα.
  • δεν χρειαζόμαστε πλέον τα δεδομένα για τους προβλεπόμενους σκοπούς, αλλά τα ζητάτε για να θεμελιώσετε, να ασκήσετε ή να προασπιστείτε μια νομική αξίωση.
  • αν έχετε προβάλει ένσταση στην επεξεργασία δεδομένων που δικαιολογείται από νόμιμα συμφέροντα, εν αναμονή της επαλήθευσης αν έχουμε νόμιμους λόγους να συνεχίσουμε την επεξεργασία.
 • για να προβάλετε ένσταση στην επεξεργασία των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βασίζονται στο νόμιμο συμφέρον μας, και (κατά περίπτωση) στις αποφάσεις που λαμβάνονται με πλήρως αυτοματοποιημένα μέσα. Αυτό το αίτημα μπορεί να οδηγήσει σε τερματισμό των υπηρεσιών που σας παρέχονται.
 • να ζητήσετε τη διαγραφή δεδομένων χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Αυτό το αίτημα μπορεί να οδηγήσει σε τερματισμό των υπηρεσιών που σας παρέχονται.
 • να λάβετε ηλεκτρονικό αντίγραφο των παρεχόμενων δεδομένων, σε περίπτωση που θέλετε να τα μεταφέρετε σε άλλο φορέα παροχής υπηρεσιών. Αυτό προσφέρεται από την εξυπηρέτηση πελατών.
 • να υποβάλετε καταγγελία στην αρχή προστασίας δεδομένων.
Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά, οι υπηρεσίες αυτές προσφέρονται κατόπιν της αποστολής γραπτού αιτήματος. Είναι δωρεάν, ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορούμε να εφαρμόσουμε ένα εύλογο τέλος και να απορρίψουμε πλήρως ή εν μέρει την αίτηση. Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να ικανοποιήσουμε τα αιτήματά σας. Ωστόσο, αυτό μπορεί να περιορίζεται στον βαθμό που ισχύει για τα περιορισμένα ανώνυμα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε. Επιπλέον, κάποιες φορές μπορεί να έχουν προτεραιότητα άλλες νομικές υποχρεώσεις ή δικαιώματα τρίτων.
Τα αιτήματά σας θα διεκπεραιωθούν εντός ενός μηνός από την παραλαβή τους. Αυτό μπορεί να παραταθεί κατά δύο επιπλέον μήνες, με βάση την πολυπλοκότητα και τον αριθμό των αιτήσεων.

Τροποποιήσεις της Δήλωσης
Η παρούσα Δήλωση ισχύει από την ημερομηνία που αναφέρεται στην κεφαλίδα της. Θα μπορούσαμε να προβούμε σε περαιτέρω τροποποιήσεις που απορρέουν από τις επιχειρηματικές εξελίξεις ή αλλαγές στο νομικό και κανονιστικό πλαίσιο. Θα ειδοποιηθείτε εκ των προτέρων σε περίπτωση σημαντικών αλλαγών.