Polityka plików cookie


Informacje ogólne 

Firma używa plików cookie na stronie / w aplikacjach. Prosimy odwiedzających i/lub graczy („Użytkownik”) o staranne zapoznanie się z niniejszą Polityką plików cookie („Polityka”) przed skorzystaniem ze strony/aplikacji. Korzystając ze strony/aplikacji, rejestrując się w nich lub przesyłając zapytanie do Firmy za pośrednictwem strony/aplikacji lub w inny zdalny sposób, Użytkownicy akceptują niniejszą Politykę. Jeśli Użytkownicy nie akceptują niniejszej Polityki, nie powinni korzystać ze strony/aplikacji. 

Niniejsza Polityka stanowi integralną część Ogólnych Warunków Umowy i obowiązuje wraz z nimi („OWU”) i Polityką prywatności. Terminy niezdefiniowane w niniejszej Polityce mają takie samo znaczenie, jak terminy zdefiniowane w OWU strony/aplikacji. Dlatego w uzupełnieniu do niniejszej Polityki należy przeczytać i zrozumieć OWU oraz Powiadomienie o ochronie prywatności strony/aplikacji. 

Jeśli nie zgadzasz się na korzystanie z tych plików cookie, wyłącz je poprzez zmianę ustawień przeglądarki tak, aby pliki cookie z tej strony nie mogły być umieszczane na Twoim urządzeniu. Więcej informacji o plikach cookie i sposobach ich kontrolowania można znaleźć w poniższych informacjach.

Czym jest plik cookie?

„Internetowy plik cookie” to mały plik składający się z liter i cyfr, który będzie przechowywany na komputerze Użytkownika, urządzeniu mobilnym (w tym aplikacjach) lub innym urządzeniu, z którego dostępny jest Internet, lub w pamięci przeglądarki.

Plik cookie jest instalowany poprzez żądanie wysłane przez serwer internetowy do przeglądarki (np. Internet Explorer, Firefox, Chrome itp.). Jest on całkowicie „pasywny”, ponieważ nie zawiera oprogramowania, wirusów ani oprogramowania szpiegującego i nie może uzyskać dostępu do informacji na dysku twardym Użytkownika.

W tym, co nazywamy „web 2.0”, pliki cookie odgrywają ważną rolę w ułatwianiu dostępu i dostarczania wielu usług, z których Użytkownik korzysta w Internecie, takich jak prawidłowe wyświetlanie strony podczas odwiedzania jej za pomocą telefonu komórkowego.

Pliki cookie oferują właścicielom stron cenne informacje zwrotne dotyczące sposobu, w jaki ich strony są wykorzystywane przez internautów, tak aby mogli oni uczynić je bardziej dostępnymi dla użytkowników i aby mogli włączać do nich aplikacje lub funkcje, które mogą stworzyć cenniejsze doświadczenie nawigacyjne, bardziej użyteczne i przyjemniejsze.

W celu uzyskania dalszych informacji o plikach cookie, w tym o tym, jak sprawdzić, jakie pliki cookie zostały ustawione na urządzeniu Użytkownika oraz jak nimi zarządzać i usuwać, można odwiedzić stronę www.allaboutcookies.org.


Jakie są zalety plików cookie?

Plik cookie zawiera informacje łączące Użytkownika (przeglądarkę internetową) ze stroną (serwer WWW) i/lub aplikacjami. Jeżeli przeglądarka ponownie uzyskuje dostęp do tego serwera WWW, może on odczytać już zapisane informacje i zareagować na nie. Pliki cookie zapewniają Użytkownikom przyjemną nawigację i podtrzymują starania wielu stron internetowych o oferowanie ich użytkownikom wygodnych usług, tj. preferencji w zakresie poufności online, preferencji dotyczących języka strony i koszyka zakupów lub odpowiedniej reklamy.


Z jakich plików cookie korzystamy na stronie / w aplikacjach

Rodzaje plików cookie używanych na tej stronie / w aplikacjach można podzielić na trzy kategorie: (i) ściśle niezbędne pliki cookie, (ii) analityczne pliki cookie oraz (iii) inne pliki cookie. 

Ściśle niezbędne pliki cookie

Te pliki cookie są niezbędne, aby umożliwić użytkownikom poruszanie się po stronie/aplikacjach i korzystanie z ich funkcji, takich jak dostęp do bezpiecznych obszarów. Te pliki cookie nie zbierają informacji o Użytkownikach, które mogłyby być wykorzystane do celów marketingowych lub zapamiętywania miejsca, które odwiedzili w internecie. Nie można wyłączyć tej kategorii plików cookie. Używamy ściśle niezbędnych plików cookie:

  • które są wykorzystywane jako tokeny uwierzytelniające z naszego własnego systemu backend NRGS; oraz
  • które przechowują ostatnio zalogowanego Użytkownika z urządzenia w celu wykrycia, czy jest to pierwszy raz, kiedy Użytkownik wchodzi na stronę za pomocą urządzenia.

Analityczne pliki cookie

Te pliki cookie zbierają informacje o tym, jak Użytkownicy korzystają ze strony lub aplikacji, na przykład, na które strony trafiają najczęściej i czy otrzymują komunikaty o błędach z witryn internetowych. Te pliki cookie nie zbierają informacji identyfikujących Użytkowników. Wszystkie informacje zbierane przez te pliki cookie są anonimowe i są wykorzystywane wyłącznie w celu poprawy funkcjonowania witryny.

Strona korzysta z plików cookie Google Analytics. Informacje zbierane przez pliki cookie Google Analytics będą przesyłane do Google i przechowywane przez Google na serwerach w USA zgodnie z zasadami ochrony prywatności tej firmy i obowiązującymi przepisami prawa. Aby zapoznać się z przeglądem prywatności w Google i dowiedzieć się, w jaki sposób odnosi się to do Google Analytics, kliknij tutaj. Użytkownicy mogą zrezygnować ze śledzenia przez Google Analytics, klikając tutaj. Strona korzysta z plików cookie Google Analytics używanych do:

  • tworzenia i pobierania obiektów śledzących oraz tworzenia mapy cieplnej śledzonych stron; oraz 
  • używanych jako unikalny identyfikator klienta.


Inne pliki cookie

Te pliki cookie są używane, gdy Użytkownicy odwiedzają stronę/aplikacje i nie są zalogowani. Są one wykorzystywane do zwiększenia wygody odwiedzania i można je wyłączyć, korzystając z ogólnych funkcji blokowania plików cookie w przeglądarkach Użytkowników. Te pliki cookie mogą być ustawiane przez Firmę i/lub następujące osoby trzecie upoważnione przez Firmę: 

  • pliki cookie, które zapisują możliwości przeglądarki, aby zapewnić kompatybilność wsteczną, jeśli jest to konieczne;
  • pliki cookie Maxymiser używane do przechowywania anonimowych identyfikatorów. Umożliwiają one platformie optymalizacyjnej zapamiętanie Użytkownika i dostarczenie mu odpowiedniej treści przy jednoczesnym zapewnieniu szybkiego wczytania strony internetowej;
  • pliki cookie Maxymiser są wykorzystywane przez stronę jako test w celu sprawdzenia, czy ustawienia przeglądarki pozwalają na ustawienie plików cookie na komputerze użytkownika końcowego.
  • token sesyjny z naszego własnego systemu backend (widgetów) NRGS; oraz
  • pliki cookie Hotjar do przeprowadzania sond, ankiet, uzyskiwania opinii zwrotnych, minimalizowania widgetów, generowania lejków; pozwalają one uniknąć ponownego pojawienia się już dostarczonych opinii zwrotnych. 
  • dopasowanie plików cookie. 


Użytkownicy mogą kontrolować i usuwać wszystkie pliki cookie w ustawieniach przeglądarki. Użytkownicy powinni być świadomi, że niektóre funkcje treści na stronie / w aplikacjach mogą być dostępne tylko wtedy, gdy pozwalają na instalację plików cookie w przeglądarce. Jeśli użytkownicy zdecydują się odrzucić pliki cookie, mogą nie mieć możliwości korzystania w całości lub w części z interaktywnych funkcji strony/aplikacji.

Jak kontrolować i usuwać pliki cookie w przeglądarce?

Możliwość włączania, wyłączania lub kasowania analitycznych plików cookie może być również realizowana na poziomie przeglądarki. W tym celu należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez przeglądarkę użytkownika. Zazwyczaj znajduje się on w obrębie funkcji „Pomoc”, „Narzędzia” lub „Edytuj”. Wyłączenie pliku cookie lub kategorii plików cookie nie powoduje usunięcia pliku cookie z przeglądarki. Użytkownik będzie musiał to zrobić z poziomu przeglądarki.

Aby uzyskać więcej informacji, Użytkownik może skorzystać z opcji „Pomoc” przeglądarki lub skorzystać z poniższych linków do ustawień plików cookie:

Kwestie związane z bezpieczeństwem i poufnością

Pliki cookie nie są wirusami. Pliki cookie wykorzystują zwykłe formaty tekstowe. Składają się one z elementów kodu, więc nie mogą być wykonywane i nie mogą być automatycznie uruchamiane. W związku z tym nie można ich duplikować ani powielać w innych sieciach w celu ponownego uruchomienia lub powielenia. Ponieważ nie mogą one spełniać tych funkcji, nie mogą być uważane za wirusy. 

Ponieważ ochrona danych osobowych jest cenna i stanowi prawo każdego internauty, należy starannie dobrać sposób ochrony danych osobowych. W celu ustawienia plików cookie generowanych przez strony trzecie, Użytkownik może odwiedzić tę stronę internetową, która oferuje więcej informacji na temat poufności reklam online: 

http://www.youronlinechoices.com/uk/

Informacje dotyczące korzystania z plików cookie używanych przez Google Analytics można znaleźć na następującej stronie internetowej: 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/ cookie-usage

Pliki cookie ustawione w przeszłości

Jeśli Użytkownik wyłączy jeden lub więcej analitycznych plików cookie, Firma może nadal korzystać z informacji zebranych z plików cookie, zanim Użytkownik je wyłączył. Firma zaprzestanie jednak wykorzystywania wyłączonych plików cookie do zbierania dalszych informacji.


Zmiany w polityce plików cookie

Firma może zmienić tę politykę w związku ze zmianami ustawodawczymi lub wymogami regulacyjnymi wydanymi przez organy ochrony danych lub inne właściwe organy rządowe. Użytkownicy zostaną powiadomieni w przypadku wprowadzenia istotnych zmian w niniejszej polityce.