Zásady používania súborov cookies


Všeobecné informácie 

Spoločnosť používa súbory cookies na Webovej stránke/v Aplikáciách. Žiadame návštevníkov a/alebo Hráčov (ďalej len „Používateľ“), aby si pozorne prečítali tieto Zásady používania súborov cookies (ďalej len „Zásady“) pred použitím Webovej stránky/Aplikácií. Používaním alebo registráciou na Webovej stránke/v Aplikáciách, alebo zaslaním otázky Spoločnosti prostredníctvom Webovej stránky/Aplikácií alebo inými prostriedkami vzdialenej komunikácie, Používateľ vyjadruje svoj súhlas s týmito Zásadami. Ak Používatelia nesúhlasia s týmito Zásadami, nemali by Webovú stránku/Aplikácie používať. 

Tieto Zásady tvoria neoddeliteľnú súčasť a platia súčasne so Všeobecnými obchodnými podmienkami Webovej stránky/Aplikácií (ďalej len „VOP“) a Zásadami ochrany osobných údajov. Pojmy, ktoré nie sú definované v týchto Zásadách, budú mať rovnaké významy ako sú definované vo VOP Webovej stránky/Aplikácií. Používatelia si preto musia okrem týchto Zásad prečítať aj VOP Webovej stránky/Aplikácií a Oznámenie o ochrane údajov a porozumieť im. 

Ak nesúhlasíte s používaním týchto súborov cookies, zakážte ich zmenou nastavení vášho prehliadača, aby sa súbory cookies z tejto webovej stránky nemohli ukladať na vašom zariadení. Ďalšie informácie o súboroch cookies a ich správe nájdete nižšie.

Čo je súbor cookie?

„Internetový súbor cookie“ je malý súbor zložený z písmen a číslic, ktorý sa ukladá na počítači, mobilnom zariadení (vrátane aplikácií) alebo akomkoľvek inom zariadení Používateľa, ktoré používa na prístup do internetu, alebo v pamäti prehliadača.

Súbor cookie sa ukladá na základe požiadavky zaslanej webovým serverom do prehliadača (napr. Internet Explorer, Firefox, Chrome, atď.). Tento súbor je úplne „pasívny“, pretože neobsahuje žiadne softvérové programy, vírusy ani špionážny softvér a nemá prístup k informáciám uloženým na pevnom disku Používateľa.

V rámci systému „web 2.0“ hrajú súbory cookies dôležitú úlohu pri zjednodušovaní prístupu a poskytovaní mnohých služieb, ktoré Používateľ využíva na internete, ako napr. správne zobrazenie stránky pri jej návšteve pomocou mobilného telefónu.

Súbory cookies ponúkajú vlastníkom webových stránok cenné informácie týkajúce sa spôsobu akým Používatelia používajú ich webové stránky, a tak môžu zlepšovať ich dostupnosť pre Používateľov a pridávať na stránku aplikácie alebo funkcie, ktoré môžu poskytnúť hodnotnejšiu, praktickejšiu a príjemnejšiu navigáciu.

Ďalšie informácie o súboroch cookies, vrátane toho ako zistiť, aké súbory cookies boli uložené v zariadení Používateľa a ako ich spravovať a odstrániť, nájdete na adrese www.aboutcookies.org.


Aké sú výhody používania súborov cookies?

Súbor cookie obsahuje informácie, ktoré vytvárajú prepojenie medzi Používateľom (webový prehliadač) a Webovou stránkou (webový server) a/alebo Aplikáciami. Ak prehliadač pristupuje na webový server znova, server dokáže prečítať už uložené informácie a následne reagovať. Súbory cookies zabezpečujú Používateľom príjemnú navigáciu a podporujú úsilie mnohých webových stránok ponúknuť svojim používateľom komfortné služby: napr. preferencie týkajúce sa online súkromia, jazykového nastavenia stránky, nákupného košíka alebo relevantných reklám.


Aké súbory cookies používame na Webovej stránke/v Aplikáciách?

Typy súborov cookies používaných na tejto Webovej stránke/v Aplikáciách možno zaradiť do jednej z troch kategórií: (i) nevyhnutné súbory cookies, (ii) analytické súbory cookies a (iii) iné súbory cookies. 

Nevyhnutné súbory cookies

Tieto súbory cookies sú nevyhnutné na to, aby sa Používateľ dokázal pohybovať na Webovej stránke/v Aplikáciách a používať ich funkcie, ako napr. vstup do zabezpečených častí. Tieto súbory cookies nezhromažďujú informácie o používateľoch, ktoré by bolo možné využiť na marketingové účely, ani si nepamätajú kde na internete sa používateľ pohybuje. Túto kategóriu súborov cookies nie je možné vypnúť. Používame nevyhnutné súbory cookies:

  • ktoré sú používané ako autorizačné tokeny z nášho vlastného NRGS backend systému; a
  • ktoré ukladajú informácie o poslednom prihlásenom používateľovi z daného zariadenia, aby bolo možné zistiť, či Používateľ na stránku pomocou daného zariadenia pristupuje prvýkrát.

Analytické súbory cookies

Tieto súbory cookies zhromažďujú informácie o tom, ako Používatelia používajú webové stránky alebo aplikácie, napríklad na ktoré stránky chodia najčastejšie a či sa im zobrazili chybové hlásenia z webových stránok. Tieto súbory cookies nezhromažďujú informácie, ktoré by umožnili identifikovať Používateľov. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookies zhromažďujú, sú anonymné a používajú sa výlučne na vylepšovanie funkcionality webovej stránky.

Táto Webová stránka používa súbory cookies služby Google Analytics. Informácie zhromažďované súbormi cookies služby Google Analytics sa prenášajú a ukladajú spoločnosťou Google na servery v USA v súlade s jej zásadami ochrany osobných údajov a platnými zákonmi. Pre zobrazenie prehľadu informácií o ochrane osobných údajov v spoločnosti Google a o tom, ako sa týkajú služby Google Analytics, kliknite sem. Používatelia môžu zakázať sledovanie svojho prehliadača službou Google Analytics kliknutím sem. Táto Webová stránka používa súbory cookies služby Google Analytics:

  • na vytváranie a načítanie sledovacích objektov a vytváranie prehľadu intenzity používania sledovaných stránok; a 
  • ako jedinečný identifikátor klienta.


Iné súbory cookies

Tieto súbory cookies sa používajú, keď Používatelia navštívia Webovú stránku/Aplikácie a nie sú prihlásení. Slúžia na vylepšenie zážitku Používateľa a možno ich vypnúť pomocou všeobecných funkcií pre blokovanie súborov cookies v prehliadači Používateľa. Tieto súbory cookies môže vytvárať Spoločnosť a/alebo nasledujúce tretie strany autorizované našou Spoločnosťou: 

  • súbory cookies, ktoré ukladajú možnosti prehliadača používateľov, aby v prípade potreby poskytli polyfill kódy;
  • súbory cookies Maxymiser používané na ukladanie anonymných identifikátorov. Umožňujú optimalizačnej platforme zapamätať si Používateľa a ponúknuť mu vhodný obsah a súčasne rýchle načítanie webovej stránky;
  • súbory cookies Maxymiser využíva Webová stránka ako test na overenie, či nastavenia prehliadača umožňujú používanie súborov cookies na zariadení koncového používateľa;
  • ide o session token z nášho vlastného NRGS backend systému (widgety); a
  • súbory cookies Hotjar na poskytovanie hlasovaní, prieskumov, spätných väzieb, minimalizáciu widgetov, vytváranie lievikov a zabránenie opakovanému zobrazovaniu už poskytnutých spätných väzieb. 
  • súbory cookies Adjust.


Používatelia môžu ovládať a odstraňovať všetky súbory cookies pomocou nastavení prehliadača. Používatelia by si mali uvedomiť, že niektoré funkcie obsahu na Webovej stránke/v Aplikáciách môžu byť k dispozícii, len ak povolia používanie súborov cookies vo svojom prehliadači. Ak sa Používatelia rozhodnú súbory cookies nepoužívať, môžu tým stratiť časť alebo celú interaktívnu funkcionalitu Webovej stránky/Aplikácií.

Ako ovládať a odstrániť súbory cookies v prehliadači?

Možnosť povoliť, zakázať alebo odstrániť analytické súbory cookies môže byť uskutočnená aj na úrovni prehliadača. Aby ste tak urobili, postupujte podľa pokynov prehliadača Používateľa. Obvykle sa nachádzajú v ponuke „Pomoc“, „Nástroje“ alebo „Upraviť“. Zakázaním súboru cookie alebo kategórie súborov cookies sa daný súbor cookie neodstráni z prehliadača. Používateľ to bude musieť urobiť priamo v prehliadači.

Podrobnejšie informácie nájde Používateľ v ponuke „Pomoc“ príslušného prehliadača alebo pomocou nižšie uvedených odkazov na nastavenia súborov cookies:

Otázky týkajúce sa bezpečnosti a dôvernosti 

Súbory cookies nie sú vírusy. Súbory cookies používajú formáty obyčajného textu. Pozostávajú z častí kódu, aby ich nebolo možné spustiť manuálne alebo automaticky. Vzhľadom na to ich nie je možné duplikovať alebo replikovať v iných sieťach, aby ich bolo možné opätovne spustiť alebo replikovať. Pretože nedokážu plniť tieto funkcie, nemožno ich považovať za vírusy. 

Pretože ochrana osobných údajov má vysokú hodnotu a je zákonným právom každého používateľa internetu, je dôležité správne si zvoliť spôsob ochrany údajov. Pre nastavenia súborov cookies generovaných tretími stranami môžu používatelia navštíviť túto stránku, ktorá ponúka bližšie informácie o dôvernosti online reklám: http://www.youronlinechoices.com/uk/

Informácie týkajúce sa používania súborov cookies používaných systémom Google Analytics nájdete na nasledujúcej stránke: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/ cookie-usage

Súbory cookies, ktoré boli vytvorené v minulosti

Ak Používateľ zakáže používanie jedného alebo viacerých analytických súborov cookies, Spoločnosť môže aj napriek tomu využívať informácie zhromaždené zo súborov cookies skôr, ako ich Používateľ zakázal. Spoločnosť však už zakázané súbory cookies nebude používať na zhromažďovanie akýchkoľvek ďalších informácií.


Zmeny zásad používania súborov cookies

Spoločnosť môže upraviť tieto zásady v dôsledku legislatívnych zmien alebo regulačných požiadaviek vydaných úradmi na ochranu údajov alebo inými relevantnými štátnymi orgánmi. V prípade zásadných zmien týchto zásad budú o nich Používatelia informovaní.