Zásady používání souborů cookies


Obecné informace 

Společnost používá na webové stránce / v aplikaci soubory cookies. Návštěvníky a/nebo hráče (dále jen „uživatel“) žádáme, aby si před používáním webové stránky / aplikace pozorně přečetli tyto zásady používání souborů cookies (dále jen „zásady“). Používáním webové stránky / aplikace nebo registrací na ní či zasláním dotazu společnosti přes webovou stránku / aplikaci nebo jiné vzdálené prostředky, uživatelé tyto zásady přijímají. Pokud uživatelé tyto zásady nepřijímají, neměli by webovou stránku / aplikaci využívat. 

Tyto zásady jsou nedílnou součástí webové stránky / aplikace a uplatňují se společně s jejich obchodními podmínkami (dále jen „VOP“) a zásadami ochrany údajů. Podmínky, které v těchto zásadách nejsou definovány, mají stejný význam jako ve VOP webové stránky / aplikace. Uživatelé si tudíž navíc k těmto zásadám budou muset přečíst a pochopit VOP webové stránky / aplikace a prohlášení o ochraně údajů. 

Pokud používání těchto souborů cookies nepřijmete, zakažte je prosím změnou nastavení svého prohlížeče tak, aby se soubory cookies z této webové stránky nemohly ukládat ve vašem zařízení. Více informací o souborech cookies a o tom, jak je kontrolovat, najdete níže.

Co je to soubor cookie?

„Internetový soubor cookie“ je malý soubor, tvořený písmeny a číslicemi, který se uloží v počítači, mobilním zařízení (včetně aplikací) nebo v jakémkoli jiném zařízení uživatele, v němž je přístup na internet, nebo v paměti prohlížeče.

Soubor cookie se nainstaluje na základě žádosti zaslané webovým serverem do prohlížeče (tj. Internet Explorer, Firefox, Chrome atd.). Je naprosto „pasivní“, jelikož neobsahuje softwarové programy, viry ani spyware a nemá přístup k informacím na pevném disku uživatele.

V tom, co nazýváme „web 2.0“, hrají soubory cookies důležitou roli, jelikož usnadňují přístup a poskytování četných služeb, které uživatel využívá na internetu, např. správné zobrazení stránky, pokud ji navštíví v mobilním telefonu.

Soubory cookies nabízejí majitelům stránek cennou zpětnou vazbu týkající se prostředků, v jakých uživatelé internetu jejich stránky používají. Majitelé stránek tak mohou zajistit, aby stránky byly pro uživatele přístupnější a aby obsahovaly aplikace nebo funkce, které mohou zajistit hodnotnější, praktičtější a příjemnější procházení stránek.

Další informace o souborech cookies, včetně toho, jak zjistit, jaké cookies jsou uloženy v zařízení uživatele a jak je spravovat a mazat, lze najít na webové stránce www.allaboutcookies.org.


Jaké výhody mají soubory cookies?

Soubor cookies obsahuje informace, které vytvářejí spojení mezi uživatelem (internetovým prohlížečem) a webovou stránkou (webový server) a/nebo aplikací. Pokud se prohlížeč k webovému serveru vrací, server si může přečíst již uložené informace a na základě toho zareagovat. Soubory cookies zajišťují uživateli příjemnou zkušenost s procházením webových stránek a posilují úsilí mnoha webových stránek nabízet svým uživatelům komfortní služby: tj. preference týkající se zachování soukromí na internetu, preference ohledně jazyka stránky a nákupního košíku nebo relevantní reklamy.


Jaké soubory cookies používáme na webové stránce / v aplikaci?

Typy souborů cookies používaných na této webové stránce / v aplikaci lze zařadit do jedné ze tří kategorií: (i) nezbytně nutné cookies, (ii) Analytics cookies a (iii) jiné cookies. 

Nezbytně nutné cookies

Tyto cookies jsou zásadní pro to, aby se uživatelé mohli pohybovat po webové stránce / v aplikaci a využívat její funkce, například přístup do zabezpečených částí. Tyto cookies nesbírají informace o uživatelích, které by mohly být použity pro marketing, ani si nepamatují, kde na internetu byli. Tuto kategorii cookies nelze zakázat. Používáme nezbytně nutné cookies:

  • které se používají jako ověřovací tokeny z našeho backend systému NRGS; a
  • které ukládají posledního přihlášeného uživatele ze zařízení, aby bylo možné určit, zda uživatel vstupuje na stránku v daném zařízení poprvé.

Analytics cookies

Tyto cookies sbírají informace o tom, jak uživatelé používají webovou stránku nebo aplikaci, např. které stránky navštěvují nejčastěji a zda z webových stránek dostávající chybová hlášení. Tyto cookies nesbírají informace, které identifikují uživatele. Veškeré informace, které tyto cookies shormažďují, jsou anonymní a používají se pouze k zlepšení toho, jak webová stránka funguje.

Webová stránka používá cookies služby Google Analytics. Informace shromažďované soubory cookies služby Google Analytics se přenášejí do společnosti Google a ukládají se na jejích serverech v USA v souladu s jejími postupy pro ochranu údajů a příslušnými zákony. Přehled o ochraně údajů ve společnosti Google a o tom, jak se uplatňují ve službě Google Analytics najdete zde. Uživatelé mohou sledování službou Google Analytics zakázat kliknutím sem. Tato webová stránka používá soubory cookies služby Google Analytics používané:

  • k vytváření a vyvolávání sledovacích objektů a k vytváření teplotních map sledovaných stránek; a 
  • jako jedinečný identifikátor klienta.


Jiné cookies

Tyto soubory cookies se používají tehdy, když uživatelé navštíví webovou stránku / aplikaci a nejsou přihlášeni. Používají se k vylepšení jejich zkušenosti s návštěvou a lze je zakázat pomocí obecných funkcí blokujících soubory cookies v prohlížečích uživatelů. Tyto soubory cookies může nastavit společnost a/nebo následující třetí subjekty pověřené společností: 

  • cookies, které ukládají možnosti prohlížeče uživatele, aby v případě potřeby mohly poskytovat polyfilly;
  • Maxymiser cookies používané k ukládání anonymních identifikátorů. Umožňují optimalizační platformu k zapamatování uživatele a dodávají jim vhodný obsah a současně zajišťují rychlé načítání webových stránek;
  • Maxymiser cookie používá webová stránka k otestování, zda nastavení prohlížeče umožňuje ukládání cookies v přístroji konečného uživatele;
  • Jedná se o relační token z našeho backend systému NRGS (widgety); a
  • Hotjar cookies, které zajišťují průzkumy veřejného mínění, průzkumy, zpětnou vazbu, minimalizují widgety, vytvářejí trychtýře a brání opětovnému zobrazování již poskytnuté zpětné vazby. 
  • Přizpůsobení souborů cookies


Uživatelé mohou kontrolovat a mazat všechny soubory cookies v nastavení prohlížeče. Uživatelé by měli vědět, že některé prvky obsahu na webové stránce / v aplikaci mohou být dostupné jen v případě, že povolí instalaci souborů cookies v prohlížeči. Rozhodnou-li se uživatelé, že tyto soubory zakážou, nebudou mít možnost vyzkoušet si všechny interaktivní funkce webové stránky nebo jejich část.

Jak kontrolovat a mazat soubory cookies v prohlížeči

Možnost povolit, zakázat nebo smazat Analytics cookies lze využívat na úrovni prohlížeče. Za tímto účelem byste měli postupovat podle pokynů uvedených v prohlížeči uživatele. Ty se obvykle nacházejí v nápovědě, nástrojích nebo úpravách. Zákazem souboru cookie nebo kategorie těchto souborů se tento soubor z prohlížeče nevymaže. Uživatel to bude muset udělat v prohlížeči.

Více podrobností najde uživatel v nápovědě v prohlížeči nebo může k nastavení souborů cookies použít níže uvedené odkazy:

Otázky týkající se bezpečnosti a ochrany údajů

Soubory cookies nejsou viry. Soubory cookies používají prostý text. Jsou tvořené částmi kódů, proto je nelze provádět a nemohou se samy spouštět. V důsledku toho je nelze duplikovat ani reduplikovat na jiných sítích za účelem opětovného spuštění nebo reduplikace. Protože nemohou plnit tyto funkce, nelze je považovat za viry. 

Jelikož je ochrana osobních údajů cenná a je zákonným právem každého uživatele internetu, je důležité si pečlivě vybrat metodu ochrany osobních údajů. Ohledně nastavení souborů cookies generovaných třetími subjekty, může uživatel navštívit tuto stránku, která nabízí více informací o zachování soukromí u online reklamy: http://www.youronlinechoices.com/uk/

Informace o používání souborů cookies, které využívá služba Google Analytics, naleznete na následující stránce: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/ cookie-usage

Soubory cookies, které se uložily v minulosti

Pokud uživatel zakáže jeden nebo více souborů Analytics cookies, může společnost i přesto používat informace shromážděné z cookies před jejich zákazem. Společnost však přestane zakázaný soubor cookie používat ke sběru dalších informací.


Změny zásad používání souborů cookies

Společnost může tyto zásady změnit z důvodu legislativních změn nebo regulačního požadavku vydaného úřadem na ochranu údajů nebo jinými příslušnými vládními orgány. Uživatelé budou v případě významných změn těchto zásad informováni.