Souhlas s přizpůsobeným marketingem

Váš souhlas nám umožní používat některé vaše osobní údaje, abychom vám mohli poskytovat na míru šité a personalizované nabídky, včetně statusu VIP, benefitů, obsahu, produktů a služeb.
Zpracování bude zahrnovat některé údaje z vaší registrace a o vaší aktivitě na účtu, jakož i soubory cookies, shromažďované podle prohlášení o ochraně údajů. Na zpracování se budou podílet některé ze společností naší skupiny a/nebo třetí marketingové společnosti. Údaje jsou zpracovávány v EHP pod podmínkou náležitých opatření na ochranu údajů. Součástí zpracování bude poloautomatické profilování s lidským zásahem. Tato činnost bude prováděna s plným zachováním mlčenlivosti a bezpečně podle prohlášení o ochraně údajů.
Můžete nám poslat jakýkoli dotaz na ochranu údajů na e-mailovou adresu uvedenou v našem prohlášení o ochraně údajů. Máte právo tento souhlas kdykoli bezplatně udělit a/nebo zrušit. Udělení nebo zrušení souhlasu musí být zpracováno do 24 hodin.
 
Zrušení souhlasu s přizpůsobeným marketingem
V případě zrušení vašeho souhlasu nebudeme schopni poskytovat vám další na míru šité a personalizované nabídky, benefity, obsah, produkty a služby. Můžete též přijít o některé z nabytých speciálních statusů, které jsou spojeny s marketingovými nabídkami šitými na míru.
Vaše osobní údaje nebudeme smět dále zpracovávat pro tento účel ani my, ani naši podřízení zpracovatelé. Vaše práva a další činnosti spojené se zpracováním údajů podle prohlášení o ochraně údajů nesmí být dotčeny. Můžete nám poslat jakýkoli dotaz na ochranu údajů na e-mailovou adresu uvedenou v našem prohlášení o ochraně údajů.
Máte právo tento souhlas kdykoli bezplatně udělit a/nebo zrušit. Udělení nebo zrušení souhlasu musí být zpracováno do 24 hodin.
  • Ruším svůj souhlas (LINK)
  • Odejít (LINK)

Newsletter


Přihlášením k odběru našich zpravodajů dáváte souhlas s tím, že vám společnost Funstage může zasílat e-maily s informacemi o nových a stávajících nabídkách zábavních produktů a akcí společnosti Funstage, našich společností ve skupině a dalších přidružených společností, které jsou v obchodním vztahu s uvedenými společnostmi ze skupiny. Odběr zpravodaje můžete kdykoliv odhlásit.