Adatvédelmi Nyilatkozat

A 2018.3.28-i Adatvédelmi Szabályzat

Bevezetés
Jelen Adatvédelmi Szabályzat (a „Nyilatkozat”) szabályozza, hogy hogyan gyűjti és dolgozza fel az Ausztriában a Wiedner Hauptstraße 94, 1050 Wien, Ausztria, címen bejegyzett Funstage GmbH (a „Vállalat” vagy „mi”) a www.gametwist.com weboldalon („Weboldal”) és/vagy az Alkalmazásokon keresztül a Játékosok („Játékos”, „Felhasználó” vagy az „Ön”) személyes adatait.  

A személyes adatok olyan információk, amelyekből a Játékos közvetlenül vagy közvetve azonosítható, például: név, helyszín, online azonosító, nem, pénzügyi adatok stb. („Személyes adatok”) Ez a Nyilatkozat a Játékosok Személyes adataival kapcsolatos jogait is tartalmazza.
Olvassa el ezt a Nyilatkozatot a Weboldal/Alkalmazások használata előtt. Ha a Weboldalt/Alkalmazásokat használja vagy azokon regisztrál, vagy lekérdezést küld nekünk a Weboldalon/Alkalmazásokon keresztül vagy egyéb módon, beleértve a telefont és a levelezést is, akkor Ön elfogadja ezt a Nyilatkozatot. Ha nem fogadja el ezt a Nyilatkozatot, kérjük, ne használja a Weboldalt/Alkalmazásokat.

A Nyilatkozat a Weboldal/Alkalmazások Általános Szerződési Feltételeinek („ÁSZF”) szerves részét képezi, és azzal együtt alkalmazandó. Az itt meg nem határozott kifejezések jelentése az ÁSZF-ben meghatározott jelentésekkel megegyező. Ezért a jelen Nyilatkozat mellett el kell olvasnia és meg kell értenie az ÁSZF-et is.
Nagyon elkötelezettek vagyunk a személyes adatok védelme, valamint a biztonságos és a jogszabályoknak megfelelő szolgáltatások nyújtása iránt. Ez a Nyilatkozat a következő szakaszokból áll:

Ki felügyeli az adatokat?
A Vállalat irányítja az Ön Személyes adatainak feldolgozását. Ezt a tevékenységet az Egyesült Királyság Adatvédelmi Hatósága felügyeli.

Hogyan küldhetek a személyes adatok védelmére vonatkozó kérdéseket?
Kérjük, először olvassa el a GYIK részt és ezt a Nyilatkozatot. A jelen Nyilatkozatra vonatkozó kérdéseket minden esetben elküldheti az alábbi e-mail címre: support@gametwist.com. Csoportjaink és Adatvédelmi Tisztviselőnk (DPO – Data Protection Officer) megfelelő figyelmet fordít majd rájuk.

Milyen Személyes adatokat dolgoz fel a Vállalat?
Attól függően, hogy milyen tevékenységeket és szolgáltatásokat választott a Weboldalon/Alkalmazásokban, részben vagy egészben a következő adatokat dolgozzuk fel:
 • A vendégfelhasználói tevékenységi adatait (az Alkalmazásokban), többek között: eszközadatokat, forrás- és céladatokat, felhasználói számot, játékügyleteket, online fizetési számot. Ezeket az adatokat névtelenül dolgozzák fel;
 • Az Ön által a fiók létrehozása során megadott adatokat. Ide tartozik többek között: név, vezetéknév, e-mail cím, cím, telefonszám, születési idő, nem;
 • A Weboldalon/Alkalmazásokban regisztrált fiókaktivitási adatokat, amelyek többek között a következők: eszközadatok, forrás- és céladatok, álnév, játékosazonosító, fiók-felhasználónév és jelszó, játékügyletek, online fizetési adatok (betéti vagy hitelkártyák), az ügyfélszolgálatoknak megadott adatok (beleértve az e-maileket és a telefonhívásokat);
 • Olyan adatok, amelyeket az állami szervek vagy az engedéllyel rendelkező harmadik fél társaságok adhatnak meg annak érdekében, hogy elküldjük nekik az ÁSZF-et, megfeleljünk a szabályozói kötelezettségeknek, és gyakoroljuk jogainkat;
 • A cookie-k segítségével gyűjtött adatok a Weboldal/Alkalmazások használata során, beleértve a kijelentkezett módot is. A cookie-kkal kapcsolatos további információkért és azok kezeléséhez kérjük, olvassa el a Cookie Szabályzatot;
 • Olyan harmadik felek által szolgáltatott adatok, akiknek Ön előzetesen engedélyt adott, hogy megosszák velünk az adatokat bizonyos szolgáltatások céljából, pl. közösségi média vagy különböző mobilalkalmazások (ahol ez alkalmazandó);

Milyen célokra dolgozzák fel a Személyes adatokat?
Adatait a következő célokra dolgozzuk fel:
1. a Weboldal/Alkalmazások adminisztrációja, beleértve vendég- vagy regisztrált fiókja létrehozását és működtetését;
2. adatai pontosságának biztosítása az életkor igazolásához csalás, visszaélés vagy pénzmosás megakadályozására az üzleti kockázatok csökkentése és a játékok integritásának védelme érdekében. Ezek a tevékenységek bizonyos mértékig magukban foglalhatják a félig automatizált profilalkotást az Ön regisztrációs és játéktevékenységi adatai alapján;
3. a Weboldal/Alkalmazások ÁSZF-einek való megfelelés;
4. online kifizetések feldolgozása harmadik fél pénzforgalmi szolgáltatókkal és/vagy pénzügyi intézményekkel;
5. ügyféltámogatás nyújtása Önnek, adott esetben beleértve a telefonos támogatást;
6. a törvények, szabályozási kötelezettségek betartása, vagy reagálás a hatóságok kérvényeire. Ezeket főként a pénzügyi törvények írják elő;
7. jogaink, valamint a hozzánk kapcsolódó felek jogainak védelme. Bizonyos esetekben, akár jóhiszeműen, feltételezhetjük, hogy szükség van az adatok rögzítésére és közzétételére, hogy: (i) megvédjük vagy érvényesítsük törvényes jogainkat, magánéletünket, biztonságunkat és tulajdonunkat, (ii) megvédjük az Ön és a köz biztonságát, magánéletét és biztonságát, és (iii) üzleti kockázatkezelésre;
8. javítsuk a Weboldal/Alkalmazások biztonságát, szolgáltatásait és funkcióit. Ez magában foglalhat kutatásokat, felméréseket, az Ön visszajelzésének kérését, belső képzéseket és a Kapcsolt vállalatok szolgáltatásait;
9. esetleges teljes összeolvadást vagy eszközértékesítést. Ha részben vagy egészben értékesítjük vállalkozásunkat vagy eszközeinket, illetve ha egyesítés vagy átruházás történik, akkor az Ön adatait közzétehetjük vagy átadhatjuk másik félnek;
10. az Ön konkrét és nem kötelező hozzájárulása mellett személyre szabott marketingkommunikációt biztosíthatunk az Ön érdeklődésének és elvárásainak megfelelően. Ezek regisztrációs és szerencsejáték-tevékenységre vonatkozó adatokon alapulnak;
11. konkrét és nem kötelező hozzájárulása mellett olyan, személyre szabott marketingkommunikációt biztosíthatunk, amely (i) általános jellegű, vagy (ii) részben az Ön játékán alapul és/vagy e-mailen, azonnali üzenetküldéssel és adott esetben chaten, SMS-ben vagy telefonon kerül testre szabásra.  
Ha az adatokat más célokra és felek részére dolgoznánk fel, arról értesítjük Önt.
Milyen jogi alapokon nyugszik a Személyes adatok feldolgozása?
Az adatok feldolgozása a következő célokból:
 • A fenti (1) – (5) pontok szükségesek a Weboldal/Alkalmazások ÁSZF végrehajtásához, ezért kötelezőek;
 • A fenti (6) pont a törvény által előírt, ezért kötelező;
 • A fenti (7) – (9) pont jogos érdekünkön alapul, és magában foglalja az üzleti kockázatkezelést, valamint a termékek integritásának védelmét. Megfelelnek az Ön érdekeinek, hiszen az adatfeldolgozás az e tevékenységekhez feltétlenül szükséges határokon belül történik. Ezt az adatfeldolgozást bármikor kifogásolhatja a jelen Nyilatkozatnak megfelelően;
 • A fenti (10) és (11) pontok opcionálisak. Az Ön hozzájárulása nélkül nem adunk ki általános és/vagy személyre szabott marketingkommunikációt.

Mi az adatmegőrzési időszak?
Ezeket az időszakokat és kritériumokat kell alkalmazni, hacsak a törvény más időszakot nem ír elő vagy enged meg, vagy ésszerű meggyőződésünk, hogy szükség van az alábbiakra:
 • a fenti (1) – (9) pontok céljából összegyűjtött adatok megőrzésre kerülnek a Weboldal/Alkalmazások ÁSZF-einek végrehajtása során. Továbbá a konkrét jogszabályok által meghatározott vagy megengedett megőrzési időszakok a szolgáltatások megszűnését követően;
 • a fenti (10) és (11) pont céljából összegyűjtött adatok megőrzésre kerülnek a Weboldal/Alkalmazások ÁSZF-einek végrehajtása során, és/vagy amíg Ön azok törlését kérvényezte.
További lekérdezések esetén lépjen kapcsolatba velünk a jelen Nyilatkozatban megjelölt e-mail címen.

Biztonsági és a magánélet védelmére irányuló intézkedések
Az adatokat részlegesen vagy teljesen automatizált elektronikus eszközökkel dolgozzuk fel és megfelelő biztonsági intézkedésekkel védjük. Az olyan tevékenységek, amelyek jelentős joghatással járhatnak, mint például a profilalkotáson alapuló döntések, mindig emberi beavatkozással és/vagy végső döntéssel történnek. Megfelelő jogi, adminisztratív, műszaki, személyi és fizikai intézkedésekkel biztosítjuk az adatok védelmét a veszteségek, lopások és jogosulatlan használat, közzététel vagy módosítás ellen.
A hitelkártyás fizetések feldolgozása a PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standards – Fizetőkártya-ipari Adatbiztonsági Szabvány) szerint történik.

A Weboldal/Alkalmazások tartalmazhatnak a partnerhálózatokra, harmadik felek weboldalaira/alkalmazásaira irányuló vagy azokról érkező hivatkozásokat. Ha egy az e weboldalak/alkalmazások bármelyikére mutató linket követ, vegye figyelembe, hogy ezek saját adatvédelmi szabályzatokkal és feltételekkel rendelkeznek. Tartalmukért nem vállalunk felelősséget. Kérjük, ellenőrizze az ilyen szabályzatokat és feltételeket, mielőtt elfogadja őket, vagy adatokat küld nekik.

Ki férhet hozzá a Személyes adatokhoz?
Az adatokat feldolgozhatják az Európai Gazdasági Térségben (EGT) vagy azon kívül tartózkodó címzettek, az alábbi határértékeknek megfelelően:
 • az adatok feldolgozásáért és tárolásáért felelős alkalmazottaink;
 • anyavállalatunk, egyes leányvállalataink és olyan harmadik fél szolgáltatók, amelyek az ÁSZF-ben foglalt szolgáltatásokat kínálnak fizetési és marketingszolgáltatások, valamint jogos érdekünk céljából. Ezek közé tartozhatnak munkavállalók, munkatársak, ügynökök, alvállalkozók és termékszolgáltatók;
 • kormányzati szervek a jogi kötelezettségek betartatásának céljából. Ez magában foglalhatja (ha alkalmazható) a csalás vagy bűncselekmény gyanújának és felelősségteljes szerencsejátékoknak a bejelentését az érintett hatóságok vagy más, feljogosított harmadik felek felé.  
Harmadik felek hozzáférése az Ön adataihoz csak olyan információkra korlátozódik, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a nevünkben vagy a törvény által előírt módon teljesítsék funkciójukat. Ezeket a törvények által előírt és az általunk szükségesnek tartott titoktartási és adatvédelmi kötelezettségeknek kell alávetni.
Ha további információra van szüksége az adatfeldolgozókról, forduljon hozzánk.

A Személyes adatok külföldre kerülnek?
Adatait az EGT-n kívül nem adjuk át, kivéve, ha megfelelő biztosítékok vannak érvényben.
Néhány nem EGT-tagállamot az Európai Bizottság (EK) nem ismer el megfelelő szintű adatvédelmet biztosító országként. A lista itt érhető el: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm.

Az EK által nem megfelelőnek tartott országokba történő adatátadás esetén megfelelő védőintézkedéseket hozunk az adatok védelmére és az adatvédelmi jogszabályoknak, például az EK által az EU 2016/679 általános adatvédelmi rendelete (az „Adatvédelmi Rendelet”) szerint elfogadott általános szerződési feltételeknek megfelelően.

Az Ön adatai az EGT-n kívül is feldolgozhatók a Weboldal/Alkalmazások szolgáltatásainak egy részéhez:
* egyes adatokat esetlegesen az Egyesült Államokban dolgozunk fel az Ön által választott fizetési szolgáltatótól és a fizetési szolgáltató által végzett tevékenységektől függően.
További információkért forduljon hozzánk.

Mik a Játékosok jogai a Személyes adatokra vonatkozóan?
Bármikor:

* megkaphatja személyes adatai meglétének visszaigazolását. Ez az információ elsősorban az Ön fiókjában található;  
* megismerheti az adatfeldolgozás eredetét, célját és módját, valamint az elektronikus feldolgozásra alkalmazott logikát. Ez az információ a jelen Nyilatkozatban, valamint a Weboldal/Alkalmazások funkcióinak használatakor érhető el.
* kérheti további releváns adatok frissítését, javítását vagy integrálását. Ez az ügyfélszolgálaton keresztül történik;
* visszavonhatja az adatfeldolgozási hozzájárulást. Ez nem érinti az adatfeldolgozás jogszerűségét a korábban megadott hozzájárulások alapján. Ezt speciális eszközökkel, pl. opt-out-tal vagy a feliratkozás megszüntetésén keresztül kínáljuk;  
* kérheti az adatfeldolgozás korlátozását, amennyiben:
 •  itatja az adatok pontosságát, mindaddig, amíg megfelelő lépéseket nem tettünk a pontosság kijavítására vagy ellenőrzésére;
 •  a feldolgozás jogellenes, de nem szeretné, hogy töröljük az adatokat;     a megadott célokhoz már nincs szükségünk az adatokra, de szükség van rájuk egy jogi követelés létrehozásához, gyakorlásához vagy megvédéséhez; vagy
 • ellenzi a jogszerű érdekek által indokolt adatfeldolgozást, mivel függőben van annak igazolása, hogy jogszerű indokunk van-e a feldolgozás folytatására;
 • kifogásolhatja az adatfeldolgozást, beleértve a jogos érdekünkön alapulót is, és (ahol alkalmazható) a döntések teljesen automatizált módon történését. Ez a kérés az Ön számára nyújtott szolgáltatások megszüntetéséhez vezethet;   
 • kérheti az adatok törlését indokolatlan késedelem nélkül. Ez a kérés az Ön számára nyújtott szolgáltatások megszüntetéséhez vezethet;
 • megkaphatja az elküldött adatok elektronikus másolatát, ha másik szolgáltatóhoz szeretné továbbítani őket. Ez az ügyfélszolgálaton keresztül történik;
 • panaszt nyújthat be az adatvédelmi hatósághoz.
Eltérő rendelkezés hiányában ezeket a szolgáltatásokat írásbeli kérelem útján kell benyújtani. Ezek ingyenesek, bizonyos körülmények között azonban felszámolhatunk egy méltányos díjat, és részben vagy egészben elutasíthatjuk a kérelmet. Minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy eleget tegyünk kéréseinek. Ez azonban az általunk feldolgozott, korlátozott névtelen adatokra vonatkozó mértékig korlátozható. Ezenkívül, egyes esetekben más jogi kötelezettségek vagy harmadik felek jogai elsőbbséget élvezhetnek.

Kérelmeit a kézhezvételtől számított egy hónapon belül kezeljük. Ez a kérések összetettsége és száma alapján további két hónappal meghosszabbítható.

A Nyilatkozat módosításai

Ez a Nyilatkozat a fejlécében feltüntetett időponttól kezdve érvényes. További változtatásokat tehetünk az üzleti fejlődés, illetve jogi és szabályozási változások miatt. Jelentős változások esetén előre értesítjük Önt.